Studiegids

nl en

Filosofie van de literatuur I

Vak
2009-2010

Beschrijving

De cursus biedt een inleiding tot de filosofie van de literatuur. De filosofie heeft vanaf haar ontstaan een kritische relatie tot de literatuur, zoals Plato al meldt in De Staat en zoals in de hedendaagse wijsbegeerte is onderstreept door Heidegger, Derrida, Nussbaum en vele anderen. Grote literatoren, van hun kant, verwijzen nogal eens naar belangrijke filosofieën (bijvoorbeeld: Dostojevski, T.S. Eliot).

In de cursus worden de belangrijkste filosofische theorieën over de verhouding tussen filosofie en literatuur behandeld, op basis van sleutelteksten uit de geschiedenis van de literatuurfilosofie. De thematiek wordt vervolgens systematisch uitgediept door close reading van significante teksten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Edith Brugmans, red., De ziel in de literatuur, Nijmegen 2009, Valkhof Pers.

  • Reader met geselecteerde teksten.

Toetsing

  • Take home-tentamen met een essay-vraag.

  • Eindgesprek op basis van het tentamen.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. E.H.L. Brugmans ( E.Brugmans@jur.ru.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatieve berichten over de cursus, het verstrekken van aanvullend materiaal, voorbeelden van tentamenvragen.

Opmerkingen