Studiegids

nl en

Ethiek II: actuele ethische discussies

Vak
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus bespreken we een aantal concrete hedendaagse morele vraagstukken, zoals die rond marteling, abortus, armoede en hoofddoekjes. We kijken niet alleen naar de diversiteit in thans bestaande morele opvattingen, maar ook naar de historische verandering in normen en waarden en in morele rechtvaardigingen. De nadruk ligt niet op het historisch verklaren van deze veranderingen, maar op de analyse en doordenking van de diverse argumentaties die worden gebruikt, en de veranderingen daarin. Studenten leren met welke argumenten de diverse antwoorden op morele vragen verdedigd (kunnen) worden, en wat de (filosofische) vooronderstellingen zijn die aan die argumentaties ten grondslag liggen.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Een reader wordt bij aanvang van de cursus ter beschikking gesteld.

Toetsing

Schriftelijke tussentoets met open vragen (50%)
Schriftelijke eindtoets met open vragen (50%)

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. J.W. van der Rijt ( j.w.vanderrijt@uva.nl)

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal van allerlei aard.

Opmerkingen

Deze cursus is een keuzeonderdeel van de minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen.