Studiegids

nl en

Filosofen als grenswachters

Vak
2009-2010

Beschrijving

Immanuel Kant had een helder en afgewogen kritisch oordeel over ‘geestenzieners’, wier inzichten de grenzen van de bekende wereld zouden overschrijden. In dit college zal worden besproken waarom Kants kritische standpunt, ook tegenwoordig nog, door velen onderschreven wordt. Een vergelijkbaar standpunt werd ingenomen door Carl Jung die in zijn proefschrift eveneens tot een kritisch oordeel komt over deze inzichten. Anderen echter onderschrijven een pluriforme en op ervaring gerichte visie zoals die bijvoorbeeld door William James onder woorden is gebracht, of een theosofische visie waarin innerlijk schouwen als inzichtgevend gezien wordt.

Vragen rondom grensoverschrijdende ervaringen zijn actueel. Deze ervaringen zijn medebepalend voor de levensbeschouwelijke grondhouding van veel mensen. Op welke levensbeschouwelijke inzichten wordt aanspraak gemaakt en wat zijn de gevaren waaraan men zich blootstelt? Wat kunnen wetenschap en filosofie (o.a. Kant, Jung en James) hier aan verheldering bijdragen? Wat is op dit gebied de specifiek theosofische invalshoek en hoe verhoudt die zich tot Kant, Jung en James?

Dit gecombineerde hoor- en werkcollege is interessant voor studenten in de filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen en antropologie en is ook toegankelijk voor hen die een keuzevak wijsbegeerte willen doen.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toegangseisen

Geen

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Welke gedeelten van de onderstaande literatuur verplicht zijn en welke aanvullende literatuur daar nog aan toegevoegd wordt, zal tijdens het eerste college bekend worden gemaakt.

  • Jung, C.G. (1902). Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene. (Dissertation) Leipzig.

  • James, W. (1902). The Varieties of Religious Experience. Glasgow: Collins, Fount Paperbacks.

  • Kant, I. (1766). Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik.

Toetsing

Paper en mondeling tentamen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

prof.dr. J.L.F. Gerding ( hans.gerding@wxs.nl)

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen