Studiegids

nl en

Discussies en conflicten in de Nederlandse politiek vanaf de 19e eeuw

Vak
2009-2010

In de inleidende colleges worden grote discussies en conflicten uit het verleden behandeld van algemeen kiesrecht tot partijscheuringen en opvallende politieke rellen, maar later in de collegereeks zal de student zelf onderzoek doen naar de vorm waarin het conflict werd uitgevochten. Daarbij gaat het om de gebruikte argumenten en het historische en internationale repertoire waaruit wordt geput, en om de gebruikte retorisch vormen: taalgebruik, iconografie, manifestaties, demonstraties, geritualiseerd massaspektakel en uiteindelijk ook dwangmiddelen als royement of geweld.