Studiegids

nl en

Husserl en Frege over denken en oordelen (GW)

Vak
2009-2010

Beschrijving

Tijdens de cursus worden teksten van Edmund Husserl en Gottlob Frege bestudeerd over dezelfde onderwerpen. Husserl is de vader van de fenomenologie, een methode in de filosofie die analyse van ervaring centraal stelt. Frege wordt eerder gezien als vader van de analytische taalfilosofie, een methode in de filosofie die analyse van taal en begrippen centraal stelt. Tijdens de cursus worden de opvattingen van Frege en Husserl over dezelfde thema’s met elkaar geconfronteerd.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Propedeuse wijsbegeerte of 30 EC van BA WBW of schakelprogramma

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Edmund Husserl, V. (Fünfte) Logische Untersuchung, Felix Meiner Verlag

  • Gottlob Frege, ‘Über Sinn und Bedeutung’

  • Gottlob Frege, ‘Der Gedanke’

  • Briefwisseling Frege / Husserl, alsmede delen uit de Nachlass van Frege worden op het college ter beschikking gesteld.

Toetsing

  • Paper;

  • Mondelinge presentaties.

  • Bijdragen tijdens de cursus kunnen het eindcijfer tot een maximum van 1 punt beïnvloeden.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. M.S. van der Schaar (m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Studiepad: Logica & Taalfilosofie / Geschiedenis van de wijsbegeerte