Studiegids

nl en

Het existentialisme bij Sartre en Beauvoir

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het (Franse) existentialisme is een van de meest invloedrijke filosofieën van de twintigste eeuw. In deze cursus worden centrale thema’s en argumentaties uit het existentialisme bestudeerd op basis van nauwkeurige tekstanalyses. Aan bod komen: het kritische bewustzijn, de vrijheid, de ethische relatie tot de ander, de politiek van het verzet, de religiekritiek. De cursus is opgebouwd langs drie hoofdlijnen:
1. Vrijheid en condition humaine bij Sartre
2. Vrijheid en moraal bij Sartre en De Beauvoir
3. Vrijheid en politiek engagement bij Sartre, Camus en De Beauvoir.
De existentialisten ontwikkelden hun denken niet alleen filosofisch maar ook literair, in romans, toneelstukken en biografische studies. In de cursus wordt hieraan ook aandacht besteed, o.a. via Sartres Met gesloten deuren.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

Basiskennis filosofie

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris 1943. (Vertalingen: Het zijn en het niet, 2003; Being and Nothingness, 2003.)

  • Fragmenten uit het werk van De Beauvoir en Camus.

De teksten van De Beauvoir en Camus, en overige relevante teksten, worden beschikbaar gesteld.

Toetsing

  • take-home tentamen, aangevuld met een paper (75%)

  • referaat tijdens het werkcollege (25%)

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. E.H.L. Brugmans ( E.Brugmans@jur.ru.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het verspreiden van mededelingen over de cursus, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, en voor het geven van informatie over de cursus.

Opmerkingen

Studiepad: Filosofie van mens en cultuur.