Studiegids

nl en

Mensenrechten en mensenplichten

Vak
2009-2010

Beschrijving

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de idee van de mensenrechten een enorm aanzien gekregen. Maar wat zijn eigenlijk ‘mensenrechten’, en wat is de geschiedenis van de mensenrechten? Heeft het zin om ‘soorten’ mensenrechten te onderscheiden? Vandaag de dag wordt ook veel gesproken over met de mensenrechten correlerende mensenplichten. Wat zijn dat?

In deze algemene cursus over mensenrechten en mensenplichten zal zowel aandacht besteed worden aan de juridische en morele ‘werkelijkheid’ als ook aan de theoretische onderbouwing ervan. Dat gebeurt door middel van een eenvoudige introductie en door een wijsgerige verdieping.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • A. Clapham, Human Rights. A Very Short Introduction. Oxford UP, 2007.

Toetsing

  • Paper (50%)

  • Mondeling tentamen (50%)

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. Th. Mertens ( T.Mertens@jur.ru.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Opmerkingen

Studiepad: Ethiek & Politieke filosofie