Studiegids

nl en

Filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen

Vak
2009-2010

Beschrijving

We bespreken psychopathologische verschijnselen die aanleiding geven tot filosofische reflectie, bijvoorbeeld waanvorming (in relatie tot de vraag naar de waarheid), depersonalisatie (in relatie tot de ik-zelf verhouding), stemmingsafwijkingen (in relatie tot het hebben van een wereldbeeld, een zelfbeeld en van tijdsbesef) en persoonlijkheidsstoornissen (in relatie tot persoon-zijn en persoonlijke identiteit). We gaan in op het psychiatrische ziektebegrip: duidt het begrip psychiatrische stoornis op iets re?s of het een sociale constructie? Wat leert neurowetenschappelijk onderzoek ons over de vrije wil, over ‘spiegelneuronen’ en hun relatie tot tot empathie en over de relatie tussen geest en lichaam? Wat geeft de psychiater het recht iemand gedwongen op te nemen? Kan de persoonlijke identiteit veranderen onder invloed van bepaalde medicatie?

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

‘Epistemologie en wetenschapsfilosofie I’ en ‘History of Modern Philosophy: The Concept of Reason from Descartes to Kant’, of vergelijkbare voorkennis.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Een syllabus met teksten is beschikbaar bij aanvang van het college.

Toetsing

Mondeling tentamen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

prof.dr. G. Glas (glasg@xs4all.nl)

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Studiepad: Epistemologie en wetenschapsfilosofie