Studiegids

nl en

De Bourgondische Nederlanden

Vak
2009-2010

De Bourgondische eenwording (tweede kwart vijftiende eeuw) is een van de meest fascinerende processen in de geschiedenis van de Nederlanden. In een tijdspanne van enkele jaren brachten de Bourgondische hertogen de belangrijkste gewesten bijeen. In dit college wordt dit proces besproken en geanalyseerd: wat gebeurde er precies, hoe grepen politieke, economische en politieke processen in elkaar? En vooral: wat was die eenheid waard?

Onderwijsvorm

Hoorcollege & zelfstandige literatuurstudie

Leerdoelen

Inzicht in:

 • processen van staatsvorming

 • processen van politieke eenwording

 • interactie van cultuur, economie en politiek

Kennis van:

 • Politieke geschiedenis van de Nederlanden in de late middeleeuwen

 • Culturele ontwikkelingen

Vaardigheden:

 • Literatuurstudie

Studielast

Een berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Literatuurstudie ca. 120 uur (5 ECTS), 215 uur (10 ECTS)

Literatuur

 • W. Blockmans, W. Prevenier, De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid. 1384-1530 (Amsterdam, Leuven 1997) (NB. verkrijgbaar bij het Secretariaat van de opleiding Geschiedenis voor € 4).

Een deel van het collegemateriaal wordt als PDF-bestand aangeleverd via Blackboard.

Studenten die het college als 10-ECTS-vak volgen bestuderen de volgende aanvullende literatuur:

 • Antheun Janse, Een pion voor een dame. Jacoba van Beieren 1401-1436. De laatste gravin van Holland (Amsterdam 2009);

 • John Watts, The making of polities. Europe, 1300-1500 (Cambridge 2009).

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (ca. 50%)

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (ca. 50%)

Rooster

Semester II zie rooster

Informatie

Bij de docent: Dr. Robert Stein

Blackboard/webpagina

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedures.