Studiegids

nl en

De Nederlanden en de Iberische wereld in de zeventiende eeuw

Vak
2009-2010

De Nederlanden hebben in de zestiende en zeventiende eeuw een bijzondere band gehad met de Iberische wereld. Beide werelden onderhielden in deze tijd intensieve economische en culturele contacten die hun weerslag hadden op de samenleving en de staat in het noorden en het zuiden. De personele unie waarin de vorstendommen in Spanje en de Nederlanden werden verenigd droeg sterk bij tot de uitwisseling van personen, ideeën en goederen. In dit college zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de invloed die Nederlanders hebben gehad op de politieke, economische en culturele ontwikkeling in Spanje, Portugal en Spaans-Amerika. De politieke en staatkundige banden tussen Spanje en de Zuidelijke Nederlanden bleven na de Opstand bestaan waardoor de contacten weinig belemmering ondervonden . Deze gebieden hebben door de hechtere band een belangrijkere rol gespeeld in de Iberische wereld dan de Noordelijke, zelfstandige Nederlanden. Ondanks het langdurige conflict tussen Spanje en de Republiek, dat niet alleen politiek en militair van aard was, maar ook economisch en koloniaal, waren zij in economische zin tot elkaar veroordeeld. Spanje en zijn koloniën waren belangrijke leveranciers van grondstoffen en zilver voor de Hollanders, terwijl de Republiek Spanje voorzag van nijverheidsproducten, voedsel en paradoxaal genoeg, van oorlogsmateriaal. De economische aanwezigheid van de Hollanders op het Iberisch schiereiland en Spaans-Amerika die na de Vrede van Munster alleen maar toenam zal in dit college nader worden geanalyseerd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Leerdoelen

Kennis en inzicht in de gezamenlijke economische, politieke en culturele geschiedenis van de Nederlanden en de Iberische wereld.

Studielast

5 ects: 140 uren
10 ects: 280 uren (door paper op aanvullende literatuur)

Literatuur

Reader (t.z.t. aan te schaffen via het Studiepunt)

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • degenen die het tentamen willen uitbreiden tot 10 punten schrijven een essay op basis van opgegeven extra literatuur

Rooster

Semester I, zie rooster

Informatie

Bij de docent: Dr. M.A. Ebben

Spreekuur: dinsdag 16.00-17.00 uur
Huizingagebouw kamer 262b
071-5272714

Blackboard/webpagina

Ja. Aanvullend materiaal te gebruiken bij het hoorcollege.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedures.