Studiegids

nl en

Keerpunten in de geschiedenis van de natuurwetenschappen

Vak
2009-2010

Dit college behandelt aard en achtergronden van een aantal dramatische omslagpunten in het onderzoek van de natuur in een periode lopend van de klassieke Oudheid tot en met de 20ste eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als de Ionische ‘ontdekking der natuur’ en de Atheense scholen, de Alexandrijnse en Arabische wetenschap, de Copernicaanse revolutie en de ontdekkingsreizen, alchemie en astrologie, de mechanisering van het wereldbeeld en het ontstaan van een experimentele traditie, Galilei en Newton, universiteiten en genootschappen, classificatie van planten en dieren, de chemische revolutie en het ontstaan van de geologie, Darwin en Einstein, Watson en Crick, Tinbergen en De Waal.

Keerpunten in de geschiedenis van de natuurwetenschappen is naast een onderdeel van de minor ‘Natuurwetenschappen voor niet-bètastudenten’ ook een facultair keuzevak
Als facultair keuzevak vinden de college plaats op de maandag middagen; aanvang van de cursus is 1 feb van 15:45-17:30 in collegezaal C3. Het tentamen zal op 21 juni van 13:45-16:30 in collegezaal C4/5 gehouden worden.