Studiegids

nl en

Essentiële thema’s in de natuurwetenschappen

Vak
2009-2010

In dit college passeren een aantal grote thema’s uit de natuurwetenschappen. Thema’s die men van naam vaak herkent, maar die verdere uitdieping en dieper begrip rechtvaardigen:

* emergentie & reductie;
* ordening (met de nadruk op scheikunde en het periodiek systeem);
* evolutie (biologie);
* onzekerheid (natuurkunde);
* chaos (natuurkunde);
* recursie & zelfreferentie (wiskunde & informatica).

Deze thema’s zijn zo gekozen dat ze een algemeen principe in de natuur(wetenschappen) betreffen en in andere wetenschapsgebieden ook terugkomen en relevant zijn. (Om die reden is niet gekozen voor een thema als “relativiteit”.) Het college probeert de essentie van de genoemde thema’s over te brengen, en laat de impact van de thema’s zien op verschillende takken van wetenschap. Het collegemateriaal bestaat hoofdzakelijk uit oorspronkelijke teksten en artikelen, maar ook uit meer populair wetenschappelijke teksten van o.a. Richard Feynman, George Williams, Douglas Hofstadter, Erwin Schrödinger en James Gleick.

Tijdens dit college schrijven studenten wekelijks een kortere tekst (column) over het thema van dat moment. Het college wordt afgerond met een schriftelijk tentamen en een omvangrijker eindproduct; zoals een essay of – in overleg – een andere uiting.