Studiegids

nl en

Kruisbestuivingen

Vak
2009-2010

Dit college gaat in de op de invloed van natuurwetenschap op de geesteswetenschappen en v.v. Evolutietheorie en informatica hebben een bepalende invloed gehad op de ontwikkeling van de taalkunde in de 19e en 20e eeuw. Evolutie is heden ten dage zelfs dermate universeel dat men in vakgebieden als geschiedenis en literatuurwetenschap theorieën formuleert op basis van dit idee.

Verder handelt dit college over de overeenkomsten en verschillen tussen de methodes in de natuurwetenschap en de geesteswetenschappen; en hoe zij elkaar ondersteunen. En staat het college stil bij de vraag in hoeverre er sprake is van een algemene methodische vooruitgang in de wetenschap; en waar deze het meest zichtbaar is.

Ten slotte gaat dit college in op de invloed van de geesteswetenschappen op de natuurwetenschap aan de hand van een serie invloedrijke publieke discussies: De discussie tussen Niels Bohr en Albert Einstein over de dwingende macht van de taal binnen de natuurwetenschap; de bepalende lezing “The two cultures” van C.P. Snow en de daaropvolgende reacties; Casimir’s lezing “When does jam become marmalde?” uit 1973; E.O. Wilsons lezingen en boek “Consilience”; tot uiteindelijk John Brockman’s initiatief “The Edge”.

Het materiaal bij dit college bestaat uit een reader met artikelen en hoofdstukken uit boeken van o.a. E.O. Wilson en John Brockman. Het college wordt afgerond met een essay.

In dit college wordt een aantal gastcolleges verzorgd door:
* Prof. dr. Vincent Icke
* Prof. dr. Arie Verhagen
* Prof. dr. Jan Kijne
* Dr. André Klukhuhn
* Prof. dr. Ineke Sluiter
* Ir. Ionica Smeets
* Dr. David van Reybrouck