Studiegids

nl en

Voortgezette rechtseconomie (Law and economics II)

Vak
2004-2005

In het 2e jaars-onderdeel Rechtseconomie is getoond hoe de verschillende deelgebieden van het recht onderworpen kunnen worden aan een economische analyse. In dit vak wordt de economische analyse van (de gedrags- en welvaartseffecten van) het recht verder uitgediept.
De te behandelen thema’s zullen worden gekozen in overleg met de deelnemers, waarbij gedacht kan worden aan mededingingsbeleid, aansprakelijkheidsvraagstukken, geschillenbeslechting en rechtshandhaving.

Coördinator

Naam: dr. B.C.J. van Velthoven
Werkadres: Kamerling Onnes Gebouw
Telefoon: 071-527 7536
Spreekuur: Afspraken met de docenten worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Economie
E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

Departement: Fiscale en Economische vakken
Afdeling: Economie
Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw
Tel. secretariaat: 071-527 7756/7855
Openingstijden: Dagelijks van 9.00-12.00 uur
E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Onderwijsvormen

  1. _Andere onderwijsvormen
    _- De eerste bijeenkomst is op vrijdag 11 februari 2005 om 12.00 uur, KOG zaal C004 en heeft tot doel om kennis te maken en te overleggen over de werkwijze. De inhoudelijke bijeenkomsten vinden plaats in de periode 16 februari – 16 maart 2005, woensdag 15.00 – 18.00 uur, KOG zaal C004.****

    – Vereiste voorbereiding van studenten: De cursus wordt gegeven in de vorm van een seminar. Voor iedere bijeenkomst dienen de deelnemers het aangegeven gedeelte van de literatuur te hebben bestudeerd. Er wordt gediscussieerd naar aanleiding van een korte presentatie door één (of een groepje) van de deelnemers.
    Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst.

**
Let op! Dit vak bevat een practicum (zie de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 3.6).**

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal
Op basis van de gekozen thema’s zal een Reader worden samengesteld die aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Toetsing

Toetsvormen:
-Werkstuk
-Mondelinge presentatie

Ingangseis

Rechtseconomie (minor Economie, minor ORM, 2e jaars Rechtsgeleerdheid, 2e jaars Fiscaal)

Inschrijving

Secretariaat/Inschrijving
Aanmelding voor de cursus uiterlijk 11 februari 2005 bij de docent (B.C.J. van Velthoven) of bij het secretariaat Economie, economie@law.leidenuniv.nl Steenschuur 25, kamer B206D, telefoon 071 – 527 7756.

Digitale leeromgeving

TeleTop omgeving. http://teletop.leidenuniv.nl/
Andere onderwijsvorm: Uitwisseling schriftelijk werk, links naar literatuur