Studiegids

nl en

Demokratia Power to the people

Vak
2009-2010

Beschrijving

Demokratia, oftewel ‘de macht aan het volk’. Als er iets is waar de oude Grieken om worden geroemd, dan is het de uitvinding van de democratie. Maar wat hield de Griekse democratie in en mag zij gezien worden als het equivalent van eigentijdse democratieën? Was er echt sprake van ‘power to the people’, of was het volk slechts een bepaalde groep burgers gekwalificeerd voor machtsdeelname? Hier stuiten we op een probleem: dé Griekse democratie bestaat niet. De natie die we tegenwoordig kennen als Griekenland was een lappendeken van politieke entiteiten. In de vierde eeuw voor Christus strekte de Griekse wereld zich uit van Zuid-Italië tot het Zwarte Zeegebied. Enkele honderden van de circa 1500 stadstaten die deze wereld rijk was, kenden een democratie, maar vele andere werden bestuurd door oligarchen, monarchen of tirannen. De klassieke democratie kende dus vele verschijningsvormen en werd lang niet door alle Grieken als de beste staatsvorm gezien. Uit de antieke bronnen die in deze cursus aan bod komen, zal blijken dat zelfs Athene, traditioneel aangemerkt als de geboortegrond van de democratie, voor- en tegenstanders kende van deze in onze tijd juist zo hooggewaardeerde staatsvorm.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd handboektentamen OG

Leerdoelen

Het kritisch bestuderen van de antieke democratie in haar oorspronkelijke context los van moderne waardeoordelen; vermogen om standpunten van verschillende moderne auteurs en antieke bronnen kritisch tegen elkaar af te wegen; versterking van het vermogen om in een goed gestructureerd werkstuk een eigen standpunt te ontwikkelen.

Studielast

280 uur, waarvan 24 contacturen.

Literatuur

  • Eric W. Robinson ed., Ancient Greek democracy. Readings and sources (Blackwell; Malden, Ma en Oxford 2004). ISBN 0-631-23394-6

  • Kurt Raaflaub, ‘The breakthrough of Dêmokratia in mid-fifth-century Athens’, in: K.A. Raaflaub, J. Ober en R.W. Wallace ed., Origins of democracy in ancient Greece (Berkeley, Los Angeles 2007) 105-154.

  • Josiah Ober, Political dissent in democratic Athens. Intellectual critics of popular rule (Princeton, New Jersey 1998) 3-51.

  • M.R. Christ, The bad citizen in classical Athens (Cambridge 2006) 1-44.

De eerste titel dient men aan te schaffen; het overige materiaal zal beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Werkstuk.

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent.

Blackboard/webpagina

Nee.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.