Studiegids

nl en

Bitterzoete Eros. Seksualiteit in de antieke wereld

Vak
2009-2010

Beschrijving

In dit college zal tegen de achtergrond van het denken over sekse en gender en lichamelijkheid in ruime zin, en van wetten, waarden en normen, een reeks thema’s uit het seksuele leven van de Griekse en Romeinse mens aan bod komen. De keuzen van de studenten zelf zullen richting geven aan het college, maar te denken valt aan onderwerpen als de relatie tussen seksualiteit en voortplanting, inclusief geboortebeperking, en tussen seksualiteit en liefde, prostitutie, geslachtsziekten en ander medische aspecten, homoseksualiteit, en seksualiteit in religie, beeldende kunst, literatuur enzovoort. Dit onderwerp is van fundamentele betekenis voor een goed begrip van de antieke wereld, en biedt zich bij uitstek aan voor een comparatieve benadering – een samenleving zonder seksualiteit is nog niet vertoond.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Enerzijds ligt tijdens het werkcollege het accent op de vaardigheid in het houden van een referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Anderzijds verwerft de student ook een goede kennis van het seksueel leven in de wereld van de Oudheid (en daarmee in allerlei aspecten van die wereld) en een inzicht in de thematiek in het algemeen.

Studielast

280 uur, waarvan 24 contacturen, de de rest te besteden aan het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek).

Literatuur

Literatuuropgaven worden tijdens het college verstrekt.

Toetsing

Werkstuk.

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr F.G. Naerebout

Blackboard/webpagina

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard; er is echter wel een website: zie www.oudegeschiedenis.info of www.ancient-history-online.info.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.