Studiegids

nl en

De Noordse wereld: van Vikingen tot Scandinaviërs

Vak
2009-2010

De Vikingen vormen een klassiek thema in de middeleeuwse geschiedenis. Maar al te vaak blijft de internationale belangstelling voor middeleeuws Scandinavië beperkt tot hun spectaculaire expansie, die tussen omstreeks 800 en 1100 grote gevolgen had in verschillende delen van Europa. Uitgaande van de Vikingen zullen in dit college het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende Scandinavische volken en staten worden bestudeerd tot aan de vooravond van de nieuwe tijd. Daarbij zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de aansluiting van Scandinavië bij Europa en aan de factoren die voor die aansluiting van betekenis zijn geweest, waaronder het christendom, de economie en het koningschap. Tenslotte zal worden ingegaan op de betekenis van de middeleeuwse geschiedenis voor de ontwikkeling van de nationale identiteiten in de verschillende Scandinavische staten in de 19e en 20e eeuw.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Kennis van expansieprocessen, in het bijzonder die van de Vikingen. Inzicht in de lange termijnontwikkeling van Scandinavië in al haar facetten. Het systematisch leren zoeken naar en bestuderen van secundaire literatuur. Het gecombineerd leren gebruiken van de resultaten van historisch, letterkundig en archeologisch onderzoek ten behoeve van een werkstuk waarin aan de hand van een betoog een probleemstelling wordt geformuleerd, uitgewerkt en beantwoord.

Studielast

280 uur.

Literatuur

  • Else Roesdahl, The Vikings (Londen en New York 1998) ISBN 0-14-025282-7

  • W.W. Fitzhugh en E.I. Ward eds., Vikings. The North Atlantic Saga isbn 1-56098-995-5 (Washington 2000)

  • K. Helle ed., The Cambridge history of Scandinavia I Prehistory to 1520 (Cambridge 2003) ISBN 0-521-47299-7.

Lezen voor het eerste college:

  • Louis Sicking et al. eds., Dutch light in the “Norwegian night”. Maritime relations and migration across the North Sea in early modern times (Hilversum 2004) 13-26, 113-126. ISBN 90-6550-814-7

Deze literatuur zal beschikbaar zijn in de studiezaal geschiedenis van de UB. Te lezen artikelen worden verder tijdens het college opgegeven.

Toetsing

Werkstuk (50%), referaat (25%) en bijdrage discussie tijdens college (25%).

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr L.H.J. Sicking, kamer Huizinga/177a of tel: 071-5272717.

Blackboard/webpagina

Ten behoeve van uitwisseling informatie: o.a. bibliografieën.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.