Studiegids

nl en

Staten van Brabant

Vak
2009-2010

Vanaf ongeveer 1250 ontwikkelden de Staten van Brabant zich tot een volksvertegenwoordiging die zijn gelijke niet kende in West-Europa, en die eeuwenlang een tegenwicht bood aan de vorstelijke macht. In dit college wordt de ontwikkeling van de Staten van Brabant gevolgd: hoe functioneerden zij, wat wilden zij en wat konden zij?

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

  • Globale kennis van democratisering in de late Middeleeuwen

  • Inzicht in de maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag lagen.

  • Toepassen van heuristische vaardigheden;

  • Opzetten, uitvoeren en (mondeling en schriftelijk) presenteren van eigen historisch onderzoek dat voornamelijk is gebaseerd op secundaire literatuur.

Studielast

Colleges: 2 × 14 weken = 28 uur; literatuurresearch: 3 werkdagen = 24 uur; lectuur: 700 pp/7 = 100 uur; analyse + voorbereiding referaat : 5 werkdagen = 40 uur; uitwerking in werkstuk: 10 werkdagen = 80 uur.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

  • Werkstuk (60%)

  • Referaat, mondelinge presentatie (20%)

  • Participatie in college (20%)

Rooster

Semester II, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr Robert Stein.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.