Studiegids

nl en

Europa na Napoleon: staatsmacht in de 19de eeuw (SG)

Vak
2009-2010

Vanaf het begin van de 19de eeuw begon de staat zich intensief te bemoeien met de samenleving, op een schaal die tot dan toe ongekend was. Via uniforme wetgeving, nationaal onderwijs, leger en politie, culturele instellingen en verbeterde infrastructuur probeerde de overheid haar invloed te vergroten. Dit viel samen met veranderingen op sociaal en economisch vlak. Er was sprake van een overgang van een agrarische naar een industriële maatschappij. Oude sociale verbanden verdwenen, waarvoor nieuwe in de plaats kwamen. Zodoende was sprake van een proces van natievorming: de bevolking moest zich verbonden gaan voelen met de jonge centrale staat.

Ruime aandacht wordt besteed aan de theorievorming over staats- en natievorming. Gaat het om twee afzonderlijke processen; is natievorming een onderdeel van staatsvorming of komt de staat juist voort uit het geloof in een gemeenschappelijke identiteit? Deze vragen gaan we proberen te beantwoorden aan de hand van oorspronkelijk bronnenmateriaal. Zo zal een bezoek gebracht worden aan het Nationaal Archief waar iedereen een klein onderzoek zal uitvoeren naar staatsvorming in Nederland.

In dit college wordt de vraag gesteld hoe de moderne natiestaten in Europa tot stand zijn gekomen. De insteek is comparatief, dat wil zeggen dat we voortdurend vergelijkingen maken tussen verschillende Europese landen. Maar ook de Nederlandse ontwikkelingen zullen uitgebreid aan bod komen.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Het verkrijgen van kennis van het staats- en natievormingsproces in de lange 19de eeuw; het ontwikkelen van inzicht in theorievorming over dit onderwerp; kennismaking met archiefonderzoek, schrijven werkstuk.

Studielast

  • totale studielast 280 uur.

  • 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 72 uur

  • tijd onderzoek 100 uur

  • tijd voor het schrijven van een werkstuk inclusief inlezen 80 uur

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

Werkstuk (75%), referaat en participatie(25%).

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. M.J. van der Burg

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.