Studiegids

nl en

Agressie en geweld (SG)

Vak
2009-2010

In dit college wordt de vraag gesteld hoe in het verleden golven van geweld in de samenleving konden ontstaan buiten oorlogsomstandigheden. Enkele historische sociologen en antropologen ontwikkelden theorieën over het geweld in de samenleving. Die theorieën gaan we toetsen aan allerlei vormen van geweld in het verleden, zoals geweld bij jongerengroepen, geweld bij de sport en geweld in naam van de godsdienst.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Kennismaking met een aantal theorieën uit de sociale wetenschappen en het leren toetsen van deze theorieën aan historische verschijnselen.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • 280 uur .totale studielast voor de cursus

  • Bijwonen college 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 100 uur

  • referaat 20 uur

  • schrijven van een werkstuk 132 uur

Literatuur

Wordt tijdens het eerste college uitgereikt.

Toetsing

  • werkstuk 80 procent

  • referaat, mondelinge presentatie 20 procent

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. Th. Wijsenbeek

Blackboard/webpagina

Nee.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.