Studiegids

nl en

Logica I

Vak
2009-2010

Beschrijving

Tijdens de cursus leren deelnemers argumenten te analyseren, en deze op hun geldigheid te beoordelen met behulp van twee elementaire methoden: die van natuurlijke deductie en de methode van de waarheidstafels. In de cursus Logica I komt alleen de voegwoordenlogica (propositielogica) aan de orde. Behalve de klassieke logica wordt ook de intuïtionistische logica behandeld, die een logica opbouwt op basis van andere filosofische principes dan de klassieke logica. Tijdens de cursus worden ook taalfilosofische vragen gesteld.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Willem R. de Jong, Argumentatie en formele structuur, Amsterdam: Boom, 2005.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. M.S. van der Schaar (m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Deze cursus wordt voortgezet in het tweede semester (Logica II).
De cursus is onderdeel van traject 2 van de BA Wijsbegeerte en van de minor Waarheid, kennis en wetenschap. Filosofie van het menselijk kennen. De cursus is tevens verplicht voor BA-studenten Taalwetenschap.