Studiegids

nl en

Epistemologie

Vak
2009-2010

Beschrijving

De epistemologie is de tak van de filosofie die kennis als haar onderwerp heeft: haar aard en omvang, haar bronnen en veronderstellingen, en de betrouwbaarheid van kennisclaims. In deze cursus worden de voornaamste thema’s van de epistemologie op systematische wijze uiteengezet. Hoe moeten begrippen als “kennis” en “waarheid” worden opgevat? Is empirisme te rechtvaardigen? Bestaat a priori kennis? Is een filosofische theorie van kennis überhaupt mogelijk? Ondanks de verscheidenheid van benaderingen in de epistemologie kent het vak enkele beroemde onopgeloste problemen. Deelnemers aan de cursus worden gestimuleerd mee te denken over oplossingen daarvoor.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Noah Lemos, An Introduction to the Theory of Knowledge (Cambridge: Cambridge University Press 2007) ISBN 9780521603096 (pbk).

  • Verdere literatuur zal tijdens de colleges ter beschikking worden gesteld.

Toetsing

  • opdrachten (20%)

  • schriftelijk tentamen (80%)

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Drs. B. Karstens ( b.karstens@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal;

  • de bekendmaking van opdrachten;

  • discussieforum.

Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van het standaardtraject van de BA Wijsbegeerte, alsmede van de minor Waarheid, kennis en wetenschap. Filosofie van het menselijk kennen.