Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie I

Vak
2009-2010

Beschrijving

Filosofen hadden de pretentie een antwoord te geven op wat is?-vragen. Dat deden zij niet in de vorm van uitspraken of beweringen. Die vormen het domein van de wetenschap. Maar uitspraken of beweringen zijn opgetrokken uit woorden of namen die ergens naar verwijzen. Is het niet mogelijk om je om te draaien en te vragen naar de woorden die je gebruikt?

In deze cursus zal telkens verwezen worden naar de traditie van de filosofie, niet om in “discussie” of zelfs “debat” te gaan met “opinies” uit het verleden, maar alleen als aanwijzing naar de stil heersende kleine woorden die epochen tekenen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Th.C.W.Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • R.Carnap, Empiricism, Semantics and Ontology

  • L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen

Toetsing

Schriftelijk tentamen via Blackboard

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. Th.C.W. Oudemans ( woudemans@gmail.com )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van het standaardtraject van de BA Wijsbegeerte.