Studiegids

nl en

“The United States: Its exalted mission and its unsavory friends”. Het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van buitenlandse dictators gedurend

Vak
2009-2010

Sinds de vroegste dagen van de republiek hebben de Verenigde Staten zichzelf gepresenteerd als de “city upon a hill”: een toonbeeld van vrijheid en democratie. Zulke ideaalbeelden maken ook deel uit van de Amerikaanse buitenlandse politiek sinds het presidentschap van Woodrow Wilson die plechtig beloofde dat de V.S. de wereld veilig zouden maken voor democratie. Toch hebben Amerikaanse diplomaten gedurende de 20ste eeuw samengewerkt met enkele van de meest brute dictaturen ter wereld. Hoe moeten wij als historici deze ogenschijnlijke paradox—het conflict tussen Amerikaanse democratische idealen en haar dictatoriale vrienden—interpreteren? Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van de aanvankelijke fascinatie voor Benito Mussolini in de V.S? Waarom coöpereerden de Amerikanen met Ngo Dinh Diem terwijl zij het Vietnamese volk poogden te “bevrijden” van communistische tirannie? Kunnen wij de vriendschappelijkheid tussen de V.S. en Saddam Hoessein in de jaren ’80 verklaren?
Gedurende dit werkcollege zullen wij de botsende krachten die de Amerikaanse buitenlandse politiek gedurende de 20ste eeuw vormgaven bestuderen door in te gaan op de Amerikaanse historische ervaring met buitenlandse dictaturen. Enkele van de belangrijkere interpretatieve modellen voor de bestudering van buitenlandse politiek zullen aan de orde komen en wij zullen deze toepassen op case studies van Amerikaanse omgang met dictators gedurende de 20ste eeuw.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis en begrip van de belangrijkste krachten die de Amerikaanse buitenlandse politiek gedurende de twintigste eeuw vormgaven;

  • Het ontwikkelen van onderzoekvaardigheden door middel van de bestudering van relevante literatuur over een gekozen onderwerp;

  • Het ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden door middel van een referaat en een werkstuk.

Studielast

Totale studielast voor de cursus is 10 ects oftewel 280 uur:

  • Colleges: 28 uur;

  • Verplichte Literatuur: 85 uur

  • Presentatie/opdrachten: 50 uur

  • Paper: 117 uur

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

  • Mondelinge Presentatie (20%)

  • Werkstuk van ongeveer 5.000 woorden (80%)

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Drs. J.H.H. van den Berk

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.