Studiegids

nl en

Het verdeelde Europa, 1550-1600

Vak
2009-2010

Bij alle tegenwoordige ijver Europa te verenigen wordt weinig teruggedacht aan het tijdperk waarin de moderne staten ontstonden en Europa juist bijzonder verdeeld raakte. De tweede helft van de zestiende eeuw was een periode van oorlogen en tegenstellingen, van bloed en geweld. Het resultaat was een verdeeld continent: verdeeld tussen protestantisme en katholicisme, tussen een bloeiende handelseconomie in West- en een veel kwetsbaardere, overwegend agrarische economie in Oost-Europa, tussen absolutistische koninkrijken en staten waar standen of parlementen de overhand hadden.
Het college legt de nadruk op politieke geschiedenis, maar vergeet de ideeën achter de politiek van die tijd niet.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Kennis van de geschiedenis van Europa in de tweede helft van de zestiende eeuw, inzicht in enige belangrijke historiografische vraagstukken, ervaring opdoen met het verrichten van een beperkt literatuuronderzoek, het houden van een mondelinge presentatie en het schrijven van een werkstuk.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus (aantal ects x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur, voor 10 ects 280.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed (bijv. 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (als richtlijn kan gelden ca. 7 pagina’s per uur met afwijkingen naar boven en beneden afhankelijk van de te bestuderen stof)

  • (indien van toepassing) tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college

  • (indien van toepassing) tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek)

Literatuur

Verplichte literatuur: J.H. Elliott, Europe Divided 1559-1598 (2e ed.; 1e ed. niet toegestaan! Blackwell Publishers, Oxford 2000; ISBN 9780631217800). Dit boek wordt direct aan het begin van het college getoetst (instaptoets; wie zakt of de toets niet op dat moment aflegt, wordt niet tot het college toegelaten) en moet dus van te voren zelfstandig worden bestudeerd.

Toetsing

  • Instaptoets (zie onder ‘Literatuur’) 25%;

  • Jondelinge presentatie en actieve deelname aan discussie 25 %

  • Werkstuk 50 %.

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Prof. dr M.E.H.N. Mout

Blackboard/webpagina

Nee.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.