Studiegids

nl en

De strijd om het algemeen kiesrecht in Europa en de Verenigde Staten

Vak
2009-2010

Dit college geeft een historisch overzicht van ontwikkeling tot algemeen kiesrecht in Europa en de VS. Vanaf het Revolutietijdperk, toen ideeën over democratie en volkssoevereiniteit aan populariteit wonnen, is een strijd waarneembaar tussen voor- en tegenstanders van de uitbreiding van het kiesrecht. De kernvraag van dit debat was in feite: wie kan en mag er meebeslissen in de politiek? Lange tijd was het normaal om de grens te leggen bij een bepaald inkomen (censuskiesrecht), geslacht (mannenkiesrecht) of een bepaalde religieuze en etnische identiteit.

De vraag die hier centraal staat is: welke argumenten en factoren speelden een rol in de toekenning van kiesrecht aan nieuwe groepen? En waarom zijn er zulke grote verschillen waarneembaar tussen de verschillende landen, en mochten vrouwen in Nederland bijvoorbeeld vanaf 1919 stemmen, terwijl Franse vrouwen dat pas in 1944 mochten? We zullen in het bijzonder onderzoeken welke rol protestbewegingen van uitgesloten groepen uitoefenden op de besluitvorming – denk aan de Britse Chartists, de socialistische arbeiders, de Suffragettes en de Civil Rights movement in de Verenigde Staten. Hun claim om erkenning als volwaardige burgers en hun eis om via kiesrecht toegelaten te worden tot het politieke proces zetten zij niet zelden kracht bij door geweld te gebruiken. Gebruik makend van recente literatuur onderzoeken we welke politieke cultuur en welke protestvormen geleid hebben tot de acceptatie van een van onze belangrijkste democratische grondrechten.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Kennis van de geschiedenis van het algemeen kiesrecht in Europa en de VS; kennis van en inzicht in protestbewegingen t.a.v. het verkrijgen van kiesrecht; ervaring opdoen met zelfstandig literatuuronderzoek, mondelinge presentatie en het schrijven van een werkstuk.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

  • mondelinge presentatie (0,2)

  • werkstuk (0,8)

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. Maartje Janse

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.