Studiegids

nl en

Middeleeuwse paleografie

Vak
2009-2010

Het doel van deze inleidende cursus is het leren lezen van middeleeuws schrift. Het accent ligt op het lezen van teksten uit de late Middeleeuwen (14de- 15de eeuw). De meeste teksten betreffen archiefstukken en zijn geschreven in het Middelnederlands. Het college bereidt voor op archiefonderzoek, met name in het kader van de seminars Middeleeuwse Geschiedenis. Toch is het hulpvak ook interessant voor studenten die zich niet verder willen specialiseren in de Middeleeuwse Geschiedenis maar graag eens kennis willen maken met eeuwenoude geschreven documenten. Tijdens het college zal er aandacht worden besteed aan de specifieke moeilijkheden bij het lezen van middeleeuwse handschriften en aan de historische context van de documenten. Het college wordt afgesloten met een bezoek aan het Nationaal Archief de Den Haag.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid, zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

De student doet in dit college kennis op van de ontwikkeling van het middeleeuws schrift en van de middeleeuwse kalender. De student zal na afloop in staat zijn om laatmiddeleeuws schrift te lezen en deze teksten ook daadwerkelijk te begrijpen.

Studielast

  • 2 uur p.w. voor het volgen van college x 14 weken.

  • Voorbereiden van het college, ca. 8 uur p.w.

Literatuur

C. Dekker e.a., Album paleographicum XVII provinciarum: paleografisch album van Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk (Turnhout/Utrecht 1992) xii-xlv (beschikbaar op studiezaal).

Toetsing

Wekelijkse opdrachten via Blackboard. Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (ca. 40%) en een afschrift van een middeleeuwse tekst (ca. 60%).

Rooster

Semester I, see rooster.

Informatie

Bij docent Dr. Robert Stein

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.