Studiegids

nl en

Oral History (dagcollege)

Vak
2009-2010

Let op: studenten volgen Oral History ofwel in het eerste ofwel in het tweede semester, maar alleen in het tweede semester wordt het vak in de avond aangeboden. Zie hier voor de beschrijving.

Iedere contemporain historicus krijgt ermee te maken: informatie die nergens op schrift staat, maar wel is opgeslagen in de geheugens van betrokkenen. In dit college leer je die informatie opdiepen door het houden van interviews. Hoe benader je iemand die je wilt interviewen? Welke vragen stel je, en welke vooral niet ? Hoe leg je een gesprek vast? Hoe weet je of een herinnering betrouwbaar is? Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, gaat iedere student zelfstandig op pad om de stem van het verleden vast te leggen.

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid, zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

  • Theoretische kennis over het houden van interviews

  • Theoretische kennis over oral history en de betrouwbaarheid van mondelinge bronnen

  • Toepassen theoretische kennis in de praktijk, beheersing interviewtechnieken

Studielast

Totale studielast 180 uur voor de cursus

  • College 2 uur p.w. x 10 weken = 20 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 50 uur

  • Opdrachten 50 uur

  • Werkstuk 60 uur

Literatuur

J. Verhagen, “Vragen over vroeger. Handleiding voor het maken van historische interviews”, Volkscultuur 10 (1993) nr.2 (Utrecht 1993). Andere literatuur wordt tijdens het college uitgereikt.

Toetsing

  • Participatie werkgroep 20 %

  • Beoordeling van 2 interviews en een werkstuk daarover 80 %.

Rooster

Semester I, zie rooster.

Informatie

Bij docent: Dr. Th. Wijsenbeek

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.