Studiegids

nl en

Philosophy of Mind

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het vakgebied van de moderne filosofie van de geest reflecteert op kennis uit vakgebieden als de psychologie, neurowetenschappen en zelfs de kunstmatige intelligentie. Om deze reflectie te kunnen gronden, wordt in de cursus ‘philosophy of mind’ in het eerste blok aandacht besteed aan de moderne geschiedenis (sinds Descartes) van het lichaam-geest debat. Hiertoe worden de vier grote stromingen, het dualisme, het materialisme, het behaviourisme en het functionalisme met hun belangrijkste varianten besproken. In de hoorcolleges en werkcolleges wordt hierbij aandacht besteed aan de drie ingangen op het lichaam-geest probleem te weten de epistemologische, de ontologische en de conceptuele. In blok twee worden actuele richtingen en debatten binnen de filosofie van de geest besproken. Hierbij concentreren we ons op de onderwerpen qualia, het ‘explanatory gap’ en supervenientie. Overkoepelend zal binnen het gehele semester tevens aandacht zijn voor de meer wetenschapsfilosofische kijk op de filosofie van de geest. Vragen die de revue passeren zijn onder anderen: Wat voor soort kennis kunnen gedachtenexperimenten ons geven? Wat moet de filosofie van de geest met experimentele data? Kan er in het qualia-debat wel sprake zijn van falsificatie?

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Churchland, Paul M., Matter and Consciousness. A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind. A Bradford Book. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2008 (of recenter). ISBN 9780262530743

  • Lycan, William G. (ed.), Mind and Cognition, An Anthology (3th ed.), Oxford etc.: Blackwell, 1999. ISBN 9781405157858

  • Overige artikelen worden uitgedeeld.

Toetsing

Het cijfer voor de cursus wordt opgebouwd uit twee delen. Het cijfer van het tussententamen telt voor 40% mee en het cijfer voor het tentamen telt voor 60% mee.

Het tussententamen is een essayopdracht:
Het essay heeft een omvang van 2000-2500 woorden (details staan in de essayopdracht).

Het eindtentamen bestaat uit open vragen over de behandelde stof:
De tentamenstof is: – het gehele boek Matter and Consciousness van Churchland; – in de hoorcolleges behandelde stof; – in de werkcolleges behandelde teksten uit Mind and Cognition van Lycan; – overige in de werkcollege behandelde teksten; – in de hoorcolleges behandelde stof.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Drs. R.S. van Doorn (ruben.vandoorn@phil.uu.nl)

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Ja

Opmerkingen

-