Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2 thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid

Vak
2009-2010

Op het college wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Studenten die meer dan 2 colleges per semester zonder dringende reden afwezig zijn, krijgen een verzwaarde toetsing.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het verwerven van een verdieping op het terrein van de Russische spreek- en luistervaardigheid. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Mondelinge taalvaardigheid 1A-B.

Literatuur

Eigen materiaal van de docent.

Toetsing

Diverse opdrachten en mondeling tentamen.

Informatie

Bij de docente

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.