Studiegids

nl en

Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B)

Vak
2009-2010

Dit onderdeel kan op twee manieren worden behaald.
1. Vast studieverblijf in Sint-Petersburg dat met succes is afgerond. Na terugkomst wordt het tentamen mondelinge taalvaardigheid 2 (5 ECTS) afgelegd.
Het verblijf in Sint-Petersburg omvat een taalverwervingscursus van drie maanden aan de European University. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in uitspraak, mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica en literatuur.
Vanaf het begin van het studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het Ruslandverblijf.
2.Studenten kunnen een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet naar Sint-Petersburg te gaan. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, moet het gehele thuisblijfprogramma (TVT2) worden gevolgd. Dit bestaat uit:
a. TVTM2 – mondelinge taalvaardigheid (5 ECTS)
b. TVTL2 – leesvaardigheid (5 ECTS)
c. TVTS2 – schrijfvaardigheid (5 ECTS)

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

Diverse toetsvormen

Informatie

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma