Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Russisch 2: thuisblijfprogramma: schrijfvaardigheid

Vak
2009-2010

Dit onderdeel is een uitbreiding van Taalvaardigheid 2A: schrijfvaardigheid. Het maakt deel uit van het thuisblijfprogramma in semester 2 van het tweede jaar.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt. Studenten die meer dan 2 colleges zonder dringende reden afwezig zijn, krijgen een verzwaarde toetsing.
Afwezigheid moet, onder vermelding van de reden, per e-mail aan de docent en aan mevrouw T. Bouma (studiecoördinator) gemeld worden. De docent kan bij meer dan twee gemiste colleges de toegang tot de colleges weigeren.

Onderwijsvorm

Werkcollege (1 uur per week)

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het tweedejaarsvak (1e semester) Taalvaardigheid 2A: schrijfvaardigheid.

Literatuur

A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.
W.Honselaar,Groot Russisch-Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

Aanvullend materiaal

Toetsing

Diverse opdrachten en schriftelijk tentamen.

Informatie

Bij de docente.

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.