Studiegids

nl en

Middeleeuwse Bronnenkunde en onderzoekstechnieken

Vak
2009-2010

Het vak middeleeuwse bronnenkunde en onderzoekstechnieken biedt een ideale voorbereiding op het volgen van een onderzoekscollege of het schrijven van een op bronnen gebaseerde scriptie. Het wordt verzorgd door de docenten en de onderzoekers die bij de sectie middeleeuwse geschiedenis werkzaam zijn. Dit praktijkcollege biedt enerzijds een overzicht van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen en van de onderzoeksmogelijkheden met deze bronnen. Anderszijds is het college gericht op het verwerven van paleografische leesvaardigheid en op kennismaking met tijdreken- en zegelkunde. Verschillende bronnentypen worden behandeld, zoals bronnen op het gebied van recht en rechtspraak, kronieken, fiscale bronnen, literaire bronnen, oorkonden, rekeningen enz. De bedoeling is de student te laten kennismaken met vele bronnentypen, het leren herkennen van kenmerken en eigenaardigheden, het zien hoe allerlei bronnen geïnterpreteerd kunnen worden. Een deel van de colleges wordt gegeven tijdens een twee- of driedaagse excursie naar Brussel en eventueel Leuven.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste brontypen voor de middeleeuwse geschiedenis

  • Kennis van de gebruiksmogelijkheden en –beperkingen van middeleeuwse bronnen

  • Kennis van mogelijk onderzoeksbenaderingen

  • Heuristische vaardigheden met betrekking tot middeleeuwse bronnen

  • Goede leesvaardigheid van administratieve schrifttypen

  • Zelfstandig onderzoek verrichten op basis van ongepubliceerde middeleeuwse bronnen

  • Basiskennis van de oorkondenleer, tijdreken- en zegelkunde en de middeleeuwse codicologie

Literatuur

Te bestuderen literatuur wordt bij aanvang van het college opgegeven.

Toetsing

Wordt bij aanvang van het college besproken.

Rooster

Semester II, zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. R. Stein

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.