Studiegids

nl en

Russische taalvaardigheid 2

Vak
2009-2010

Dit college bestaat uit 2 onderdelen:
Schrijfvaardigheid (STV2) en
Mondelinge taalvaardigheid (MTV2).

Beschrijving:

In de colleges mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken, er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten m.b.v. kranten, tijdschriften en radio en tv materiaal.

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

In de colleges schrijfvaardigheid worden 3 onderwerpen behandeld: Het schrijven van een brief, een samenvatting en een opstel. Bij het schrijven van een brief worden de regels voor privé- en zakelijke correspondentie met de diverse standaardzinswendingen en uitdrukkingen behandeld.
Bij de samenvatting worden vooral zinsbouw en samenvatting geoefend en bij het schrijven van een opstel wordt het vocabulair uitgebreid evenals de kennis van vaste zinswendingen.

Rooster:

Zie rooster

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Literatuur:

A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.
W.Honselaar,Groot Russisch-Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274
Aanvullend materiaal

Toetsing:

Diverse opdrachten en schriftelijk tentamen. Aan het einde van het 2e semester.

Informatie:

Bij de docente

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.