Studiegids

nl en

Historiografie en geschiedfilosofie

Vak
2009-2010

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Rooster

Semester II, zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege met zelfstandige literatuurstudie.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Kennis opdoen van de geschiedenis van de geschiedwetenschap; inzicht verwerven in belangrijke historiografische stromingen en geschiedtheoretische problemen; vaardig worden in het relatief zelfstandig verwerken van handboekliteratuur.

Literatuur

Reader (aan te schaffen voor aanvang van het eerste college)

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Informatie

Bij docenten: w.otterspeer@ics.leidenuniv.nl en h.j.paul@hum.leidenuniv.nl.

Blackboard/webpagina

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden.

Aanmeldingen Cursussen, Werkgroepen en Tentamens

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedure.