Studiegids

nl en

Sparta en het Spartaanse leger (6de-4de eeuw v.C.)

Vak
2009-2010

Sparta was in het klassieke Griekenland lange tijd de sterkste militaire macht te land. De Spartaanse maatschappij was in belangrijke mate met het oog op de militaire organisatie ingericht. De bekende Spartaanse opvoeding en de indeling van de burgerbevolking in mannenclubs (syssitia) stonden voor een groot deel in dienst van de legerorganisatie. Naar buiten toe genoten de Spartanen minstens tot 371 v.C. de faam militair onoverwinnelijk te zijn. Dat alles geeft het belang aan van de militaire organisatie in het kader van de algehele maatschappelijke organisatie van het klassieke Sparta. In dit college zullen we dan ook uitvoerig stilstaan bij de samenstelling en opbouw van het Spartaanse leger, bij de bredere maatschappelijke context daarvan en bij enkele belangrijke episoden uit de geschiedenis van de Spartaanse oorlogvoering in de klassieke tijd.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Enige kennis van en inzicht in de geschiedenis en de sociale en militaire instituties van het klassieke Sparta, in het relevante bronnenmateriaal en de wetenschappelijke discussies daarover; voorts de vaardigheid zelfstandig bronnen en literatuur te verwerken tot een werkstuk.

Studielast

280 uur, d.i.:

  • 26 uur college;

  • 114 uur bestudering van literatuur en aantekeningen;

  • 140 uur schrijven van een werkstuk

Literatuur

Bibliografisch materiaal wordt bij het werkcollege verstrekt.

Toetsing

  • werkstuk

  • referaat

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr H.W. Singor

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.