Studiegids

nl en

Ruzie en achterklap

Vak
2009-2010

Hoe werden ruzies tussen buren, familieleden en stadsgenoten in de achttiende eeuw opgelost? In de Republiek bestonden er voor stadsbewoners verschillende mogelijkheden om ruzies te beslechten voordat zij het probleem voor de rechter brachten. In dit college zullen we aandacht besteden aan het ontstaan en de oplossing van deze conflictsituaties. In de context van internationale theorieën over conflicten in de vroegmoderne tijd gaan we in dit werkcollege bronnenonderzoek verrichten . We willen via de archieven van kerkenraden, notariële archieven, en andere stadsarchieven onderzoeken hoe achttiende-eeuwers in de Republiek ruzie maakten, elkaar in de haren vlogen en hoe er vrede gesticht kon worden tussen de ruziemakers zonder dat er een rechter aan te pas kwam.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

 • Kennismaking van theorieën op het gebied van conflictsituaties

 • Introductie in het verrichten van bronnenonderzoek

 • Verwerking van primaire bronnen tot een wetenschappelijk onderzoek

 • Schrijven van een onderzoeksverslag.

Studielast

Totale studielast 280 uur.

 • Colleges 28 uur

 • Literatuur van college 32 uur

 • Voorbereiding referaat 30 uur

 • Schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / bronnenonderzoek) 190 uur

Literatuur

Susanne Rau, ‘_Public order in public space: tavern conflict in early modern Lyon_’, Urban History 34, part 1 (2007) 102-113 (Uit te printen via E-Journals van de Leidse UB)

Toetsing

 • Deelname in de discussies in de werkgroep (10 %)

 • Houden van een referaat (20%)

 • Eindwerkstuk (70%)

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. Thera Wijsenbeek

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.