Studiegids

nl en

Globalisering en economische crisis sinds 1980

Vak
2009-2010

Is de huidige wereldwijde economische recessie veroorzaakt door de versnelling van de globalisering van de wereldeconomie sinds c. 1980? Meer in het algemeen, zijn terugkerende economische crises onvermijdelijk geworden in het kielzog van de globalisering? Dit seminar pakt dergelijke grote en zeer actuele onderwerpen aan door een historisch perspectief aan te leggen. We kijken naar enkele economische crises die zich voorgedaan hebben sinds 1980, waaronder de bankcrisis in Scandinavië begin jaren negentig, de hardnekkige recessie in Japan in datzelfde decennium en de Aziëcrisis van 1997/98. Als theoretisch vertrekpunt gebruiken we een recente provocatieve publicatie van een Amerikaanse financiële analyst, David M. Smick, getiteld The world is curved (Londen: Marshall Cavendish, 2008). We willen onder meer begrijpen hoe de subprime-crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt heeft kunnen overslaan op de gehele wereldeconomie. Als achtergrondkennis is de stof van het BA-hoorcollege ‘Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw’ onontbeerlijk. Kennis van het hulpvak ‘Statistiek voor historici’ kan goed van pas komen maar is niet perse noodzakelijk.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

 • Kennismaking van theorieën op het gebied van conflictsituaties

 • Introductie in het verrichten van bronnenonderzoek

 • Verwerking van primaire bronnen tot een wetenschappelijk onderzoek

 • Schrijven van een onderzoeksverslag.

Studielast

Totale studielast 280 uur.

 • College 30 uur

 • Archiefonderzoek en gegevensverwerking 50 uur

 • Literatuuronderzoek 140 uur

 • Voorbereiden referaat 15 uur

 • Schrijven werkstuk 45 uur.

Literatuur

Zie beschrijving; er hoeft geen literatuur vooraf te worden bestudeerd.

Toetsing

 • Referaat en participatie 20%

 • Afrondend werkstuk 80 %

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. J.Th. Lindblad

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.