Studiegids

nl en

Seksualiteit en de Duitse bezettingstijd, 1940-1945

Vak
2009-2010

Wat ‘goede zeden’ zijn en wat onzedelijk is, is naar tijd en plaats verschillend ingevuld en beleefd. Opvallend is hoe verschillende ideologieën verschillende scheidslijnen hebben getrokken tussen ‘goede zeden’ en zedeloosheid. Die veranderlijkheid is terug te zien in het Nederlandse strafrecht. Tijdens het college zal duidelijk worden dat 1811, 1886, 1911 en 1940 in dit opzicht keerpunten zijn. In 1811 en 1940 ging het daarbij om strafbepalingen die door een vreemde bezetter werden opgelegd. In 1811 legde keizer Napoleon Bonaparte de Franse Code Pénal op en in 1940 stelde de Duitse bezetter verordeningen op die ook de zedelijkheid betroffen.
In dit seminar gaat het niet zo zeer om de ontwikkelingen in het strafrecht als zodanig. Het gaat vooral om de vraag welke betekenis deze strafbepalingen in de alledaagse realiteit hebben gehad in de periode van de bezettingstijd, 1940-1945. Daarmee doen de studenten onderzoek naar een vraag die de gemoederen van historici beroert: hoe verhouden ideologieën zich tot de alledaagse werkelijkheid? In hoeverre werkten de ideologische veranderingen door in de politie- en rechtspraktijk? De studenten beperken zich tot de periode van de Duitse bezettingstijd, 1940-1945. Zij beantwoorden aan de hand van literatuurstudie en archiefonderzoek de vraag in hoeverre de Duitse antihomoseksuele verordening en de Duitse verordeningen omtrent prostitutie werden gehandhaafd in de alledaagse politie- en gerechtelijke praktijk. Waren de Duitse zedelijkheidsverordeningen van betekenis in het toezicht op de goede zeden of ging het om ‘papieren tijgers’?

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

  • Evalueren van literatuur

  • Kennismaken met en eigen maken van theorievorming

  • Werken met ‘gender’ als concept voor historische analyse

  • Doen van zelfstandig archiefonderzoek

  • Uitwerken van een eigen onderzoeksopzet

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Toetsing

  • Participatie (10%)

  • Werkstuk (70%)

  • Referaat (20%)

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Drs. A.C.M. Tijsseling

Blackboard

Ja. Het Blackboard wordt gebruikt als discussieforum. Via het forum kunnen studenten elkaar onderzoeksproblemen voorleggen en tussentijds advies vragen aan de docent voor een succesvol verloop van de werkzaamheden binnen dit werkcollege.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.