Studiegids

nl en

Keuzevak: Taalvaardigheid Russisch 3: leesvaardigheid

Vak
2009-2010

Onderwijsvorm:

Zelfstudie.

Beschrijving:

Voor dit onderdeel leest de student zelf 500 pagina’s Russisch. Tenminste 300 daarvan zijn ontleend aan de “hoge” Russische literatuur (roman of verhalen naar keuze); de overige 200 pagina’s kunnen worden toegespitst op het thema van het BA-werkstuk (bijvoorbeeld specialistische artikelen over een bepaald geschiedkundig, politiek, taalkundig, literair of historisch onderwerp). De keuze van de geselecteerde teksten dient vooraf aan de docent te worden voorgelegd.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen:

Een beter tekstbegrip en een hoger leestempo ontwikkelen.

Literatuur:

In overleg met de docent.

Toetsing:

Mondeling tentamen waarbij de student(e) enkele willekeurige fragmenten uit de door hem(haar)zelf samengestelde leeslijst worden voorgelegd. Deze moet hij/ zij zonder woordenboek (“voor de vuist weg”) min of meer letterlijk kunnen vertalen. Een afspraak voor het tentamen kan op elk willekeurig moment worden gemaakt.

Informatie:

Bij de docent: O.F. Boele