Studiegids

nl en

Oud Schrift I

Vak
2009-2010

Training in het lezen van Nederlandse teksten uit de 16de en 17de eeuw. Voor diegenen die voornemens zijn zich in het derde en/of vierde jaar te richten op onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus zeer gewenst. Voor studie van het Ancien Régime in andere landen (bijv. Engeland, en Frankrijk) biedt deze training ook ondersteuning. Naast het lezen van handschriften zal ook aandacht worden gegeven aan praktische kennis op het gebied van o.a. het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen.

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Leerdoelen

Vaardigheid in het lezen van oud schrift.

Studielast

Totaal 4 × 28 uur = 112 uur waarvan 28 uur college, 84 uur bestudering literatuur en oefenen in het maken van transcripties.

Literatuur

Reader “Oud Schrift van de zestiende en zeventiende eeuw” (t.z.t. te koop bij het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Rooster

Semester II zie rooster.

Informatie

Bij de docent: Dr. H.M.E.P. Kuijpers

Blacboard

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedures.