Studiegids

nl en

Antieke en middeleeuwse taalfilosofie (GW)

Vak
2009-2010

Beschrijving

Wat is taal eigenlijk volgens antieke en middeleeuwse denkers? Als taal iets betekent, wat betekent het dan precies? Wij zeggen nu: we spreken in ‘beweerzinnen’. Maar hoe dacht men daar vroeger over? Wat is een ‘term’ en wat is een ‘beweerzin’? Is er iets tussen een beweerzin en de werkelijkheid? In deze cursus worden grote denkers over deze problemen behandeld – vanaf de presocraten, Plato en Aristoteles via Augustinus naar de Middeleeuwen, bijvoorbeeld Petrus Hispanus, Johannes Buridanus e.a.

Voor studenten die basiskennis hebben van het Latijn, wordt de cursus in het derde uur voortgezet met een inleiding editietechniek: hoe lees ik een middeleeuws handschrift? Hoe maak ik een kritische editie? In dit college betreed je nauwelijks begane paden!

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

Antieke wijsbegeerte en Middeleeuwse wijsbegeerte

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Teksten worden door de docent ter beschikking gesteld.

Toetsing

Take home tentamen via Blackboard (12-uurstentamen).

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof.dr. E.P. Bos ( e.p.bos@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de verspreiding van aanvullende teksten en voor het inleveren van opdrachten.

Opmerkingen

Studiepaden: Geschiedenis van de wijsbegeerte, en Logica & taalfilosofie