Studiegids

nl en

Waarheid? (EW)

Vak
2009-2010

Beschrijving

De afgelopen 2000 jaar is WAARHEID een centrale wijsgerige notie geweest. Zij speelt een cruciale rol binnen logica, metafysica, kennisleer, taalfilosofie … In het bijzonder is waarheid verbonden aan objectiviteit en de mogelijkheid van dwaling: zonder een waarheidsnorm zijn vergissingen uitgesloten…

In de cursus zal een aantal recente thema’s omtrent waarheid aan de orde komen; Tarski’s zogenoemde “waarheidstheorie”, alsmede de kwestie van “relativisme” zal de revue passeren. Kan “waarheid-voor-mij” in de realiteit iets anders zijn dan “waarheid-voor-jou”? En is ontologie primair in verhouding tot de epistemologie, d.w.z. is waarheid altijd te reduceren tot het bestaan van een zekere stand van zaken in de wereld?

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

De volgende voorkennis is vereist: elementen van de logica, de kennisleer en de metafysica. Neem in geval van twijfel contact op met de docent.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Iedere week wordt een passende tekst gelezen. De keuze van de teksten zal geschieden in overleg met de deelnemers.

Voor het eerste college dienen studenten te lezen:

  • Göran Sundholm, ‘Antirealism and the Roles of Truth’, §§ 1-4.
    (Een “master copy” is aanwezig op het secretariaat.)

Toetsing

  • Actieve deelname aan ten minste 10 van de 12 bijeenkomsten.

  • Afsluitend paper (het onderwerp wordt gekozen in overleg met de docent).

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Prof. dr. B.G. Sundholm (b.g.sundholm@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Wanneer buitenlandse studenten deelnemen aan de cursus, zal de cursus in het Engels worden gegeven.