Studiegids

nl en

Swahili 2

Vak
2009-2010

Zie Swahili 1

Rooster

Ma 101-3h en do 13-17h

Onderwijsvorm

Werkcollege, gedeeltelijk met talenpracticum

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Tegen het eind van Swahili 2 is men in staat kranten te lezen, naar de radio te luisteren, een gesprek in het Swahili te voeren en te begrijpen.

Literatuur

Hinnebusch and Mirza: Swahili: a foundation for speaking, reading and writing. University Press of America, 1997.

Aanvullende grammatica en eenvoudige boekjes worden op het college bekendgemaakt.

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen; werkopdrachten en oefeningen tellen mee.
Deeltentamens vinden plaats in de toetsweek C (maart/april). Het eindtentamen, dat schriftelijk is, vindt plaats in toetsweek D (mei/juni). De herkansing is in de tweede helft van augustus.