Studiegids

nl en

Afrikaanse geschiedenis

Vak
2009-2010

Deze cursus biedt een inleiding over een aantal cruciale thema’s in de geschiedenis van Afrika: prekoloniale economische systemen en politieke instituties, de incorporatie van Afrika in de wereldeconomie via de slaven- en productenhandel, Afrikaans verzet tegen de koloniale verovering, het omvormen van Afrikaanse maatschappijen onder het kolonialisme, en het bereiken van de onafhankelijkheid. Hierbij zullen niet alleen de politiek en de economie aan de orde komen, maar ook de sociale, religieuze en intellectuele veranderingen die het moderne Afrika hebben gekenmerkt.

Rooster

Collegerooster

vrijdag 13-15h

Onderwijsvorm

hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het verwerven van feitelijk informatie die noodzakelijk is voor de verdere studie. Eerste confrontatie met wetenschappelijke monografieën; schrijfvaardigheid.

Literatuur

John Iliffe, Africans: the History of a Continent, 2nd edition, Cambridge University Press, en twee monografieën.

Toetsing

tentamen en boekbesprekingen