Studiegids

nl en

Communicatie in Afrika

Vak
2009-2010

Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en overeenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties binnen Afrika. De discussie vindt plaats in het kader van de etnografie van de communicatie.Etnografie van de communicatie behandelt de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaalculturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorien over communicatie in Afrika worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken.

De volgende onderwerpen komen aan bod: communicatieve stijlen en wijzen van spreken, speech events, gebruik van naam en benaming, van aanspreking, groeten, afscheid nemen, bedanken, respect betuigen en medeleven; maar ook indirecte boodschappen in spreekwoorden, euphemismen, zinspelingen, en indirecte communicatie door middel van derden zoals woordvoerders en griots, maar ook traditionele en moderne manieren van communicatie zoals drumtalen en vergelijkbare taalvormen, telecommunicatie en visuele media, internet, interculturele communicatie en culture kernwaarden.

Rooster

Collegerooster

Ma, 15-17h

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

De studenten maken kennis met de methode van onderzoek en de theorieën op het terrein van de etnografie van de communicatie zoals toegepast in verschillende situaties in Afrika.

Literatuur

Saville-Troike, Muriel 2003. Ethnography of communication: an introduction. Blackwell.

Toetsing

schriftelijk tentamen.