Studiegids

nl en

Politieke Structuren van het postkoloniale Afrika

Vak
2009-2010

In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de recente politieke geschiedenis van Afrika. We zullen ons verdiepen in hoe Afrikaanse samenlevingen sinds hun onafhankelijkheid in politiek opzicht functioneren. Centraal staat dat politieke processen bestaan uit allerlei dimensies en niveaus die op elkaar inspelen. Het gaat hierbij onder andere om de rol van verschillende staatsvormen, van economie, religie en van etniciteit. College thema’s zijn: postkolonialisme; etniciteit en oorlog; de invloed van ‘structural adjustment programs’; vooroudergeesten, ‘chiefs’ en pinksterkerken en democratie en civil society. Tijdens de colleges is er ruimte voor discussie waarin inzichten uit onderzoek en literatuur worden gebruikt om huidige debatten over Afrikaanse landen die te volgen zijn in de media te analyseren.

Rooster

Collegerooster

Vrijdag, 13-15h

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Introductie tot sociaal-wetenschappelijke literatuur: onderzoeksvaardigheden; inzicht in hoe het moderne Afrika wordt geregeerd.

Literatuur

Paul Nugent, Africa since independence, verschillende artikelen.

Toetsing

Presentatie tijdens college, take-home tentamen.