Studiegids

nl en

Swahili 3

Vak
2009-2010

De mondelinge en schriftelijke beheersing van het Swahili worden verdiept aan de hand van vier thema’s.
(i) Geschiedenis van Swahili en het Swahili van de Oostafrikaanse kust.
(ii) Spreekwoorden op kangas en spreekwoorden en raadsels met betrekking op het dagelijks leven.
(iii) Po?e van alle tijden.
(iv) Het gezin, familie, huwelijk, erfenis en problemen in de maatschappij zoals ziektes als aids.
Bij elk thema hoort literatuur in het Swahili en andere talen met een aangepaste woordenlijst.

Rooster

ma 13-15h

Onderwijsvorm

Werkcolleges, gedeeltelijk met talenpracticum

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Literatuur

Opgave tijdens college. De student zal thuis boeken en artikelen moeten lezen.

Toetsing

Mondeling en schriftelijk (deel)tentamen, luistervaardigheid, vocabulair, begrijpvaardigheid van teksten en de vragen over de behandelde stof kunnen beantwoorden.