Studiegids

nl en

Methodes van onderzoek naar Afrikaanse teksten; orale literatuur en performance in vergelijkend perspectief

Vak
2009-2010

De cursus behandelt de filosofische basis van communicatie (Austin, Grice) en sluit hierbij aan op de cursus Communicatie in Afrika. We gebruiken verschillende benaderingen om in een orale tekst uit een andere cultuur te herkennen welke onderdelen en wijzes van uitdrukking gerelateerd zijn aan het genre van de tekst, de communicatiestrategie? aan de organisatie van het gesprek of de tekst, welke de houding van de spreker ten opzichte van de inhoud weergeven en welke de plaats van de spreker in de samenleving markeren. Op basis hiervan is een betere interpretatie van de inhoud van een orale tekst mogelijk.
Wij zullen waar mogelijk gebruik maken van video en audio voorbeeldmateriaal.

Rooster

Twee keer per week gedurende één blok, di.15.00-17.00 en do. 13.00-15.00

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is de studenten kennis te laten maken met methodes van benadering van orale teksten. In onderzoek binnen verschillende disciplines vormen orale teksten een belangrijke bron van gegevens. We kunnen hierbij denken aan kwalitatieve interview-technieken, gebruik van levensverhalen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek, gebruik van orale geschiedenis, analyse van verhalen om houding ten opzichte van de omgeving te destilleren, discours over conflict, effectiviteit van voorlichting, identiteitsvorming. Het is daarom belangrijk om de verschillende technieken die in discourse analysis en tekstanalyse zijn ontwikkeld te leren kennen.

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Toetsing

Regelmatige praktische oefeningen culminerend in eindwerkstuk.