Studiegids

nl en

Platteland en stad in Afrika

Vak
2009-2010

Deze cursus bouwt voort op de Inleiding in de Afrikaanse geschiedenis, met een sterke nadruk op de processen en relaties van productie, zowel in de landbouw als in de industrie en de tertiaire sector, die vooral in steden te vinden zijn. Het bestaat uit 4 modules:
- De domesticatie en introductie van gewassen en dieren in Afrika. – Agrarische veranderingen in de 20e en 21e eeuwen, met name het verbouwen van “cash crops”. – Migratie naar steden en het ontwikkelen van stedelijke economie?
- Stad en platteland in populaire culturele expressie

Rooster

2x per week gedurende één blok. Ma 9-11h en vrij 15-17h

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Inzicht in de ontwikkeling van stad en platteland zowel vanuit een economisch-politiek als vanuit een cultureel oogpunt; presentatie, deelnemen aan debatten, en lezen van goede wetenschappelijke werken.

Literatuur

wordt op het college bekendgemaakt.

Toetsing

take-home tentamen en werkstuk